Ekonomika

V popredí našej činnosti stojí architektúra. Prostredníctvom nami vypracovaných statických konceptov realizujeme architektonické návrhy pri zohľadnení najvyššej možnej hospodárnosti.